Locatie de Beuk                                                                                            Locatie TopShot